Composia Composia
-

Musik

Musik erbjuder välbefinnande - du kan lyssna, musicera eller komponera. Du kan var allt ifrån passiv till aktiv; ensam eller tillsammans med andra.

Musik är ett komplext fenomen som delvis kan förklaras med fysik, biologi och psykologi. Men det finns något gåtfultt kvar ändå.
==> Organiserat ljud


Egenhändig musik

Jag har alltid varit intresserad av musik. Sålunda började jag spela piano innan jag började skolan. Och jag köpte grammofonskivor innan jag hade en grammofon. Jag ville ha en orgel innan jag hade råd. Och jag ville spela in musik innan en hemstudio blev tekniskt möjlig.

På egen hand

På egen hand Min första CD heter "På egen hand". Jag har komponerat, spelat och spelat in musiken själv. Musikinstrumenten var syntar. En dator styrde dem.

CD:n innehåller musik från syrlig jazz till kryddig funk. Låtarna är inspelade 2001.

Några smakprov är

- Glädjedans (mp3)

- Sandstrand (mp3)

- Mysterium (wav)

Visst är det spännande när en vän blir inspirerad av det man gör. Och låter musiken från "På egen hand" uttryckas i dikter. Tillåt mig presentera J Westerlund - med egen penna.
==> Dikterna

För egen maskin

För egen maskin Min andra CD heter "För egen maskin". Den innehåller musik från lastbilsgungig blues till pendelsvingig jazz. Låtarna är inspelade 2002.

Några smakprov är

- Lastbilar (mp3)

- Pendelsving (mp3)

- Skogen (mp3)

Av egen kraft

Av egen kraft Min tredje CD heter "Av egen kraft". Den innehåller musik från lågmäld jazz till kraftfull ballad. Låtarna är inspelade under 2002.

Några smakprov är

- Vänd utåt (mp3)

- Avspänt (mp3)

- Energeskt (mp3)

Ur egen brunn

Ur egen brunn Min fjärde CD heter "Ur egen brunn". Den innehåller musik från flytande flöjttoner till flödande orgelackord - det mesta med dragning åt jazz. Låtarna är inspelade under 2002.

Några smakprov är

- Vattenkvarn (mp3)

- Vattenfall (mp3)

- Regn (mp3)

I egen regi

I egen regi Min femte CD heter "I egen regi". Den innehåller musik från tango till techno med jazzig underton. Låtarna är inspelade under 2003.

Några smakprov är

- Scengolv (mp3)

- Tango för två öron (mp3)

- Repetition (mp3)
Vokal gratulation (wav)
Ironiskt menat...