Composia Composia
-

Musik

Organiserat ljud

Musik är mer än summan av alla toner.
Den som lyssnar alltför analytiskt "hör inte musiken för alla tonerna". Musik uppstår i hjärnan när toner blandas på ett speciellt sätt - en systemeffekt uppstår. Denna egenskap - musik - går inte att finna i enskilda toner.

Partiklar, strängar, stavar eller andra föremål kan vibrera. Vibrationerna transporteras i luft eller annan materia. När vibrationerna når våra öron, uppfattar vi det som ljud.

I vakuum är det tyst - ingen kan höra dig sjunga på månen.

Fysiska egenskaper hos ljud såsom grundton, övertoner, volym och vibrato, bygger upp en klangbild i ett komplext sammanhang med tempo, rytm, och pauser. Under vissa omständigheter uppstår det vi kallar musik - en svårdefinierad term för organiserat ljud.

Buller är lågfrekvent ljud. Oftast är buller ljud på fel plats, det vill säga oönskat och störande. Det kan dock vara önskat, för att till exempel ge närvarokänsla i filmer. Och trummor kan anses som ett "bullerinstrument".

Brus är ljud med många frekvenser som varierar slumpmässigt med tiden. Det hörs vid till exempel flöjtspel och är en karaktäristisk del av flöjtljudet.