Composia Composia
-

Bland begränsningar, mellanrum och undantag

2023-05-03

Experimentator Wolphram Som konstnär funderar Gusten Wolphram alltid på vad som befrämjar kreativitet. Hur håller man den nyskapande förmågan vid liv? Med stigande ålder och visdom kände Gusten sig beredd att undersöka saken på ett djupare plan. Att gå till botten med sina funderingar. Helt enkelt: grundforskning. Därför etabelerade Gusten Wolphram ett laboratorium för patafysik.

Inom patafysiken är undantag ett bärande begrepp. Gusten kombinerade detta med sina egna och andras erfarenheter av begränsningar. Under arbetet i labbet blev begreppet mellanrum allt mer framträdande.

Gusten applicerade de tre begreppen undantag, begränsning och mellanrum på de diffusa gränserna mellan olika kunskapsdomäner. Och upptäckte att de främjade gränsöverskridande kommunikation. Därmed hade Gusten skapat en syntes som landade i en metod för kunskapens tillväxt.

Nu kan du läsa rapporten inifrån konstnären Gusten Wolphrams laboratorium för patafysik:
Mellan rum och trängsel (pdf)

Tips: i pdf-läsaren, välj "Två sidor" i menyns "Sidvy". Välj sedan "Visa försättsblad separat". I en annan del av menyn, välj "Öppna pdf i helskärmsläge", så kan du bläddra uppslag för uppslag.

Ytterligare inblickar i Gusten Wolphrams konstnärsliv finns att läsa på
Gusten Wolphrams laboratorium för patafysik.

I Gustens verktygslåda ingick redskap för hur man beskriver ny kunskap, visioner och drömmar: konst och poesi. De är väl beprövade redskap för abstrakta gestaltningar. Så, en bieffekt (eller spin off) av Gusten Wolphrams mer vetenskapliga arbete i laboratoriet är konstnärliga verk. Gusten presenterade dessa verk på en utställning i ett mellanrum arrangerat av
Galleri Fraus Oculi.


Agil utveckling av poesi

Agil utveckling av poesi En e-bok av Carl Axling om vad som kan hända under radarn i en organisation som inför agila arbetsmetoder.

Poesibolaget är ett fiktivt företag som förändrade sitt arbetssätt från stora projekt med tung administration till utveckling i korta cykler. Även om Poesibolaget är fiktivt så är våndorna och glädjeämnena i förändringsarbetet verkliga.

Episoderna visar hur medarbetarna upplevde införandet av agila metoder. Det hade blivit en helt annan berättelse om den hade skrivits i ledningsgruppens mötesrum eller på organisationskonsulternas chefskonferenser.

Erfarenheterna från episoderna skulle med en svag dos av övermod kunna kallas fronesis. Det var det begreppet Aristoteles använde för praktisk visdom som tar hänsyn till kontext och värderingar.

Texten distribueras endast som e-bok via bokhandeln. Den är utgiven i september 2020 och har ISBN 978-91-892198-6-1. Köp e-boken till exempel på


- - -


Utdrag ur boken "Agil utveckling av poesi"